เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาดียังไง

การเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาดียังไง

1.ทำให้ผู้เรียนภาษา ได้มีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยปริยาย เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่า การฝึกเรียนภาษาให้เหมือนกับเด็ก คือการไม่ต้องสนใจไวยากรณ์ ให้เน้นการฟังและการพูดให้มากที่สุด จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้การฝึกภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างได้ผล นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ที่เรียนมีความรู้สึกกระตือรือร้นในการสนทนา และได้เรียนรู้คำศัพท์จากท่าทาง จากประโยคสนทนารอบข้าง ซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ต้องไปท่องศัพท์อะไรมากมาย แต่ก็สามารถเก่งขึ้นได้

2. การเรียนแบบตัวต่อตัว จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

3. เมื่อเกิดความเคยชินสำเนียงของผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเริ่มที่จะฟังภาษาอังกฤษในหนัง หรือข่าวภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องมากขึ้น เพราะได้รับการฝึกสำเนียงจากเจ้าของภาษาจนชิน นอกจากนี้พอฟังไปบ่อยๆเข้า ก็จะทำให้สามารถเรียบเรียงประโยคและสามารถแต่งประโยคพูดเองได้โดยอัตโนมัติ

ให้ลูกของคุณเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาดีกว่า

ต้องยอมรับเลยว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อการทำงาน การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก สำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้ว การที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อ่านภาษาอังกฤษออก ก็จะทำให้การหาความรู้ หรือการหาข้อมูลที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษจำเป็นจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก คนที่รู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเด็ก มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการทำงานในภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของทุนการศึกษา โอกาสทางการสมัครงาน โอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เด็กนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะมีโอกาสมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ดังนั้นแล้ว การลงทุนเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเด็ก ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ควรจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน ทั้งในส่วนของการฟัง การเขียน การอ่าน การพูด การเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงจะทำให้เด็กนักเรียนมีทักษะและมีพื้นฐานทางภาษาที่แน่น อีกทั้งยังจะได้จำสำเนียงการใช้ภาษาไปจนโต ซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

# เรียนรู้คำศัพท์โดยไม่ต้องท่องจำ

การให้เด็กๆได้มีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการพูดคุยและการแสดงท่าทางของครูเจ้าของภาษา จะทำให้เด็กๆสามารถจดจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และจะเป็นการจำที่แม่น ไม่หลงลืมเหมือนการท่อง

# ทำให้สามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง

โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา การได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจและแตกฉานในการใช้คำศัพท์ คำศัพท์ในภาษาอังกฤษถึงแม้จะมีความหมายที่เหมือนกัน แต่สถานการณ์การใช้งานก็จะแตกต่างกันไป ถ้าเปรียบภาษาไทยก็เหมือนกับคำว่ากิน ฉัน รับประทาน แดก ซึ่งความหมายเดียวกัน แต่จะหยิบคำว่า แดก มาใช้บนโต๊ะอาหารในที่ประชุมก็คงจะไม่เหมาะนั่นเอง

# ทำให้มีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ

มีครูภาษาอังกฤษหลายคน ที่ให้ความเห็นว่าเด็กไทยไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับชาวต่างชาติ ถึงแม้จะเรียนมามากมายแต่ก็ไม่สามารถแต่งประโยคสนทนาคุยกับชาวต่างชาติได้โดยทันที ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษกับครูที่เป็นเจ้าของภาษา จะทำให้เด็กไม่กลัวฝรั่ง เพราะเข้าใจในสำเนียงของฝรั่ง ฟังรู้เรื่อง และสามารถโต้ตอบได้เป็นอย่างดี

# ทำให้เข้าใจถึงสำนวน และคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่โรงเรียนไม่ได้สอน

เนื่องจากว่าการเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ จะเน้นทักษะการพูดและการฟังเป็นสำคัญ และภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาที่พูดกันอยู่ในทุกๆวัน คำศัพท์ที่ใช้จะไม่ใช่คำศัพท์ที่เป็นทางการเหมือนกับในหนังสือเรียน ดังนั้นเด็กๆก็จะมีทักษะในการสนทนากับชาวต่างชาติ ในวันข้างหน้าก็จะพูดกับฝรั่งได้แบบคล่องแคล่ว เข้าใจถึงสำนวนคำศัพท์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือ ทำให้ดูหนังฝรั่ง ดูข่าวต่างประเทศ ได้แบบเข้าใจเกือบทั้งหมดอีกด้วย

Comments are closed.