การเรียนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล จะช่วยปูพื้นฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทำให้สามารถเรียนในระดับต่อไปได้ง่ายขึ้น ช่วยส่งเสริมการฟัง การกล้าแสดงออก การเรียนรู้ในวัยอนุบาล เด็กๆจะจดจำคำศัพท์ได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ และเป็นความจำที่ฝังแน่นนานกว่า ทำให้เด็กมีความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่กลัวตัวหนังสือ และชอบที่จะอ่าน ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษในวัยอนุบาลนี้ ถ้าได้เรียนกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้เด็กมีความรู้ภาษาอังกฤษติดตัวแน่นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กไปต่อยอดในระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัยได้ดี

ในช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะสมองส่วนที่รับรู้ มีการพัฒนาและเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ที่ควรจะป้อนความรู้ที่จำเป็น ให้เด็กได้ศึกษาความรู้นั้น เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเค้าเอง

การสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล มักจะใช้การสอนแบบเรียบง่าย เล่นเพลงและสื่อการสอนเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมสันทนาการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ดนตรี เกม นิทานภาพ ของเล่น จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจ และมีความชอบความรักในการเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว

ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะปรับตัวไม่ได้

หลายคนกังวลว่า การให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนอินเตอร์ จะทำให้เด็กปรับตัวไม่ได้หรือเปล่า เพราะเด็กบางคนก็เรียนภาษาไทยมาจนถึงระดับอนุบาล 3 ข้อนี้ต้องบอกว่า จากประสบการณ์สอนของครู พบว่าเด็กในวัยนี้ มีการปรับตัวที่น่าทึ่งมากเลยค่ะ เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ที่คุณครูพูด โดยใช้สำเนียงและเสียงเหมือนกับของคุณครู ในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียว สำหรับเด็กในวัยนี้แล้ว คุณจะเห็นพัฒนาการที่น่าทึ่งแบบที่คุณไม่คิดมาก่อนเลย เด็กจะสามารถพูดประโยคสั้นๆต่อเนื่องกัน โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำ

Comments are closed.